Kategoriler

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi

1- Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesi 5. kattadır.

2-Toplam 38 adet küvöz ile hizmet vermektedir. 38 küvözde  3. düzey / 2.düzey /1. düzey yenidoğan yoğun bakım  yatakları  bulunmaktadır.

3- İleri düzey kritik ve genel durumu  kötü olan hastaları takip edebilecek teknik donanıma sahiptir. Bu donanımın içinde  solunum yetmezliği olan ve genel durumu  çok kritik olan hayati riski yüksek olan bebekleri takip edecek solunum cihazı ile birlikte  gerekli ilaç ve tıbbi destek bulunmaktadır.

4- Zor doğumlarda doğum sırasında oksijensiz kalmaya bağlı beyin hasarı gelişme riski olan bebeklerde tıbbi gereklilik olduğu takdirde uygulanmak üzere soğutma cihazı bulunmaktadır.

5- Yoğun bakımda bebeklere verilen tedavi kalitesini sağlayacak ve Sağlık Bakanlığı'nın kalite standartlarına uygun bir şekilde hazırlanmış ve egitilmis ekiple çalışmaktadır. Bu ekipte bir yeni doğan uzmanı, 1 yeni doğan yoğun bakım sorumlu çocuk doktoru, nöbet tutmak üzere görevlendirilmiş olan çocuk doktorları, yeni doğanda eğitilmiş hemşireler, personeller ve sekreterler bulunmaktadır.

6- Yeni doğan yoğun bakım servisine yatan hastalar sıklıkla zamanından erken doğmuş prematüre bebeklerdir.

7- 34 hafta dahil ve altında doğan bebeklerde akciğer gelişimi tamamlanamadığından dolayı yoğun bakım ihtiyacı daha sık olmakta. Bu bebeklerde özellikle doğumdan sonra solunum cihazı desteği gerekmektedir.

8-Erken doğum olmadığı halde 35 hafta ve üzerinde veya zamanında doğan bebeklerde de anne karnında başlamış olan akciğer problemleri , doğuştan gelen genetik hastalıklar , yüksek ateş , idrar yolu enfeksiyonu gibi problemler olabilmekte. Ve bu sebeple yeni doğan yoğun bakım ihtiyacı ve tedavisi gerekebilmektedir.

9- Çok önemli problemlerden bir tanesi erken doğan bebekler yada zamanında doğan bebekler anne karnında henüz daha doğmadan kakasını yapmış olabilir ve yapmış olduğu bu kaka solunum yolu ve akciğere giderek  bebek doğduktan sonra nefes almada zorlanma ve solunum zorluğu yaratabilmektedir. Bu bebeklerinde yoğun bakım ihtiyacı olabilmektedir.

10- Bütün yeni doğan bebeklerde az veya çok yeni doğan sarılığı olabilir. Ancak sarılık vücut için zararlı olmamakla beraber beyin zarını geçerek beyine geçerse özellikle zekayı ve beyin fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyerek ileri dönemde istenmeyen sorunlara yol açabilmektedir. Bu sebeple sarılığın belli bir eşik değerinin üzerine çıktığı takdirde tedavisi gerekmektedir.  Hastanemizde sarılık tedavisi tercihen anne yanında yapılır. Ancak yoğun bakımda yatmakta olan veya sarılıkla beraber ek problemleri olan yani iyi ememeyen, emme refleksi zayıf olan yada beraberinde enfeksiyon gibi ek sorunları olan yada sarılık düzeyi kritik seviyelere kadar çıkmış olan bebekler yoğun bakıma yatırılarak tedavi almaktadır.

11- Bazı bebeklerde doğuştan cerrahi tedavi gerektiren durumlar olabilir. Organ gelişimi bozuk olan, barsakları yarım gelişmiş olan, barsakları dışarıda olan ,yada yemek borusu gibi organları çok iyi gelişmemiş olan bebekler olabilir. Doğar doğmaz cerrahi işlem gerekebilir. Çocuk cerrahisi ile beraber gerekli değerlendirmeler yapılarak cerrahi müdahale yapılmaktadır.

12-  Yoğun bakımlarda solunum desteği ihtiyaç duyduğu oranda oksijen desteği vermekten solunum cihazı hafif/orta/ileri düzeyde solunum cihazı desteğine ihtiyaç duyabilmektedir.  Ünitemizde hastanın ihtiyacına göre 5 aşamada solunum desteği verebilecek donanıma sahip solunum cihazları vardır.  Bu solunum cihazı desteği hastanın akciğer solunumunu güçlendirmekte ve vücuduna giren gaz alış-verişini destekleyerek vücuda yeterli oksijeni sağlayıp karbondioksitin atılmasını sağlamakta ve bu sırada bebeğin iç organları özellikle beyin gibi organlarını oksijensizlikten koruyup diğer taraftan tedavi ile organ gelişimini sağlayarak hastanın hayata tutunması sağlanmaktadır.

13- Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda bazen akciğerlerde hava kaçağı oluşabilmekte ve bu sebeple göğüs tüpü takılması gerekmektedir. Göğüs tüpünün zamanında takılması zamanında müdahale edilmesi hayat kurtarıcıdır. Göğüs tüpünün takılma işlemi akciğerin sönmesi tedavisinde kullanılan bir yöntem.  Akciğerde meydana gelen hava kaçağının altında yatan belirli bir neden yoktur. Bebeklerde akciğer sönmesi doğumdan sonra erken dönemde meydana gelebilir. Bebeğin solunum zorluğu, nefes almada zorlanma,inleyerek soluma ve çekilerek soluma problemleri başlar ve oksijen ihtiyacı artar. Göğüs tüpü takılarak yapılan bu tedavi sonrasında iyileşmeden sonra göğüs tüpü çıkartılarak tedavisi sonlandırılır.

14- Hasta başı eko kardiyografisi:Bebekler doğumdan sonra bazı kalp hastalıkları gösterebilirler. Yoğun bakımda yatan bebeklerde kalp hastalığı ile ilgili şüpheli durumlarda hasta başında kardiyoloji doktoru ile görüşülerek ekokardiyografisi yapılmaktadır. Ancak yoğun bakıma yatan bebeklerde rutinde hepsinde bir kardiyolojik değerlendirme önerilir ve hastanın klinik gidişatı ve seyrine göre aileye bu konuda bilgilendirme yapılmakta. Kuvvetle kardiyolojik problem düşünülen ya da kritik ve acil olan durumlarda hasta başı ekokardiyografisi yapılırken diğer durumlarda aile bilgilendirilmekte ve yönlendirilmektedir.

15-Hasta başı ultrasonografisi: Hasta başı ultrasonografisi yoğun bakımımızda haftalık taramalar şeklinde yatan bütün bebeklere yapılmakta. Ultrasonografide özellikle karın içi organlarının gelişmesi ve bir problem varsa tespiti , ayrıca kranial ultrasonografi dediğimiz beyin içi yapıların değerlendirilmesi hedeflenmekte. Ultrasonografi hasta için herhangi bir zarar vermeyen , ses dalgaları ile çalışan , herhangi bir yan etkisi olmayan , ancak tarama amaçlı yapılan incelemede son derece kolay ve zararsız bir uygulamadır. Ünitemizde düzenli olarak yapılmaktadır.

16- Retinopati muayenesi: Yoğun bakım ünitemizde 34 hafta dahil ve altında doğan ya da az veya çok solunum cihazı ihtiyacı duyan veya bunların dışında doğuştan konjenital problemleri olabilen ve doktorun gerekli gördüğü durumlarda retina muayenesi yapılmaktadır. Retinopati gelişmekte olan ülkelerde 34 hafta dahil ve altında doğan bebeklere ve solunum cihazına giren bütün bebeklere yapılmakta. Özellikle erken doğan bebeklerde göz damarları tam olarak gelişimini tamamlamadığından gözün gelişimi doğduktan sonra da devam etmekte. Prematüre bebeklerin ayrıca almış olduğu tedaviler , O2 azlığı ya da çokluğu , dolaşım bozukluğu , kan düzeyleri retinopati gelişme riskini arttırmaktadır. Hastanemizde düzenli olarak risk grubunda olan bütün bebekler retinopati açısından taranmakta. Yoğun bakımda yattığı süre içerisinde zamanı gelen bebeklere bakılmakta. Eğer taburcu olduysa evden çağrılmakta ve bununla ilgili aileye çok detaylı bilgi verilmekte. Retinopatinin tedavisinde lazer tedavisi uygulamasından ya da retinaya ilaç uygulamasından yararlanılmakta. Böyle bir tedavi gerektiği takdirde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bebek konsülte edilmektedir.

17- Enfeksiyon:  Yoğun bakımda yatan bebeklerimizin enfeksiyona karşı önlemini almak amacıyla bebeklere dokunmadan önce el yıkama kuralına bebeklere hizmet veren bütün ekip uymaktadır. Bunun dışında bebekteki enfeksiyonu ortama yaymamak ve ortamdakileri bebeğe taşımamak adına gerekli izolasyona özen gösterilmekte. Bununla ilgili düzenli eğitimler yapılmakta ve düzenli takip edilmektedir.

18- Yoğun bakıma yatırılan bebeklerin nitelikli takibi 7/24 çocuk doktoru ile yapılmakta. Gündüz yeni doğan yoğun bakımın sorumlu çocuk doktoru sürekli bulunup , gece ve hafta sonları nöbetçi çocuk doktoru bulunmaktadır. Ayrıca hastanemiz bünyesinde çalışan yeni doğan uzmanı da düzenli olarak hasta viziti yapıp aynı zamanda da acil durumlarda tekrar değerlendirme yapmaktadır. Hastanemizde görev alan çocuk doktorları ve yeni doğan uzmanı bir ekip ruhuyla ve sürekli iletişim halinde belli bir protokol dahilinde hareket etmektedir.

19- Yoğun bakımda yatan hastalarımızda yapılan bütün uygulamalarda Türk Neonatoloji Derneği ( Türk Yeni Doğan Derneği)’ nin protokolleri baz alınarak tedavi yapılmaktadır. Yeni doğanımız Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve bu denetim hizmeti esas kalite şeklinde çeşitli branşlarda yapılmaktadır.

20- Yeni doğan bebeklerde özellikle erken doğan bebeklerde emme ve yutma refleksi gelişmediğinden dolayı başlangıçta emerek beslenememekte. Eğer bebek emerek alamıyorsa veya emme refleksi olsa dahi emerek beslenmesine ağır solunum yetmezliği , solunum sıkıntısı gibi sorunlardan dolayı engel varsa bebeğin bağırsaklarında herhangi bir problem olmadığı takdirde beslenme sondası ile beslenmesine devam edilmektedir. Zira bağırsaklarda problem olmayan bebek beslenerek tedaviye devam edilirse iyileşme hızı çok daha hızlı olmaktadır. Eğer bebek hiç bir şekilde beslenemiyor ve bağırsakta problem varsa damar yolu ve serumla beraber total pranteral nütrisyon dediğimiz proteinlerin ve yağların damar yolundan verilecek şekilde üretilmiş formları bebeklere uygulanmaktadır.

21- Ünitemizde yatan bebeklere D vitamini desteği başlanmakta ve doktorun uygun gördüğü takdirde multivitamin ve omega desteği de başlanmaktadır. Bütün bebeklere doğar doğmaz K vitamini hemen yapılmakta. Gerekli olduğu takdirde yoğun bakımda yatarken doz tekrar edilmektedir. Hepatit B aşısı 2000 gr üzerinde doğan bütün bebeklerde doğar doğmaz yapılmakta. Eğer hepatit B aşısı yapılmadıysa ya da yattığı süre içerisinde 2. doz  zamanı geldiyse yoğun bakımda takip edilerek gerektiği zaman yapılmaktadır.

22- Yoğun bakıma yatan bebeklerimizde kesintisiz anne sütü ile beslenme hedeflendiğinden dolayı anne bebeği görmeye gelir gelmez anne sütü eğitimi verilmekte. Henüz anne bebeği görmeden katta odasında yatarken anne sütü eğitmenleri tarafından eğitim başlamakta, yeni doğan servisinde eğitim güçlendirilmektedir özellikle süt sağma , süt saklama , süt transferi konusunda anne sütü ile beslendiği takdirde elde edilecek iyileşme seyri konusunda detaylı bilgi verilerek yoğun bakımda anne sütü ile beslenmeye devam edilmektedir. Anne sütünün aileden alınması ve saklanması ile ilgili çok detaylı bir sistem oluşturulmuştur. Aile bilgilendirilmesinden sonra aileye sütü nasıl sağacağı, nasıl saklayacağı ve nasıl ulaştıracağı bilgisi verilmekte. Donmuş olarak alınan sütler ya da donmasa bile fazla olan sütler ünitemizde bebek için ayrılmış olan derin dondurucudaki saklama kutusuna konulmakta. Sadece 1 paket günlük kullanım kutusuna çıkartılıp bittikten sonra diğer pakete geçilmektedir. Anne sütü kullanımı kullanandan tamamen bağımsız bir şekilde sorumlu hemşireler tarafından günlük olarak denetlenmekte ve doğabilecek aksaklıklar zamanında engellenmektedir. Ayrıca anne sütünün önemi ile ilgili de çalışan yeni doğan ekibi düzenli aralıklarla eğitilmekte ve bilgilendirilmekte ve uygulamaya aktif ve istekli katılmaları sağlanmaktadır. Anne sütü eğitimi yazılı ve sözlü olarak anlatılmakta ve anne sütü servisimize 7/24 kabul edilmektedir.

23- Yoğun bakıma bebeği yatan aileler yattığı gün ve ertesi gün bebeğini görebilmekte ve bu esnada servisin işleyişi ile ilgili ziyaret saatleri, servis kuralları, görme kuralları ile ilgili detaylı bilgi verilmekte. Bilgi hem yazılı, hem de sözlü olarak anlatılmaktadır. 

24- Hasta yakınları düzenli olarak bebeğin hemşiresinden ve doktorundan bilgi alabilmekte, hasta odalarında olan telefonları arayarak her saat bebekleri ile ilgili hemşiresinden bilgi alabilmekte. Doktorundan bilgilendirme acil ve kritik durumlar dışında tercihen her gün öğleden sonra olmak üzere ayarlanmakta, ancak bunun dışındaki özel durumlarda da aile ile görüşülmekte. Bilgi verme konusunda belli bir zaman sınırlandırılması konulmamakta. Aile bebeğin problemini tam olarak anlayana kadar ve soruları bitene kadar görüşme devam etmektedir.      

25 – Taburcu aşamasına gelmiş olan bebeklerin taburcusunun yaklaştığı ve seyri ile ilgili aileye bilgi verilmekte. Taburcu olacağı gün sabah vizit sırasında bebek tekrar laboratuvar değerleri, fizik muayenesi, tetkikleri ve tahlilleri ile en baştan değerlendirilip check-up’tan geçirildikten sonra taburcu kararı netleştirilip aileye bebeği alabilecekleri saat ile ilgili bilgi verilmektedir. Taburcu için gelen aileye taburcu eğitimi yazılı ve sözlü olarak anlatılmakta, serviste görevlendirilen sorumlu hemşire tarafından eğitim verilip taburcu aşamasında servisin sorumlu doktoru aile ile tekrar görüştüğünde önemli noktalar vurgulanmakta. Özellikle bebeğin gelişim süreci ve takipte dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulanmakta. Ailenin ek soruları alınmakta ve ek soruları alınıp tamamen bilgilendirme netleştirildikten sonra bebek taburcu edilmektedir. Bebekler taburcu edilirken mutlaka bileklik kontrolü yapılmakta. Doğru aileye doğru bebeğin verilmesi 2 aşamalı kontrol edilmektedir. Hem bebek hazırlandığı aşamada sorumlu hemşire kontrol etmekte , hem de bebeği aileye veren sorumlu doktor kontrol ederek bebeği vermektedir.       

26- Kritik doğan bebekler doğar doğmaz yoğun bakımda ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra bebeğin annesi henüz görecek durumda olmasa bile babasına gösterilmekte ve aynı zamanda ameliyathanede bilekliği takılmış olan bebek aynı bileklikle yoğun bakıma gelmekte ve takip devam etmektedir. Her bebeğin kuvözünün üzerine kimlik etiket barkodu yapıştırılıp aynı zamanda uzaktan bile rahatlıkla görülebilecek şekilde soy ismi yazılıp anne ve baba ismi net olarak yazılmaktadır. 

  

Resim
Güvenevler, 20. Cd. No:48, 33140 Yenişehir/Mersin
(0324) 325 46 46
info@forumyasamhastanesi.com.tr
www.forumyasamhastanesi.com.tr ©
X