Kategoriler

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve sinir cerrahisi yani Nöroşirürji, sinir sistemi sorunlarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen, tıp alanının oldukça uzmanlaşmış bir dalıdır. Bu, beyni, omuriliği, asıl sinirleri, kafatası, omurganın kemiklerini, omuriliklerin yanı sıra kan damarlarını, bağları ve sinir dokularına destek sağlayan koruyucu kaplamaları içeren çeşitli koşulları içerir. Bu çalışma, genellikle, vücudun bu kısımlarının uzmanlık gerektiren ve karmaşık olması nedeniyle, tıp alanındaki en karmaşık kısımlardan biri olarak kabul edilir. Bu alanda çalışan hekimler beyin cerrahları olarak bilinir. Beyin cerrahları, nörolojik hastalıkların ameliyat ve ameliyat dışı yönetimini (yani önleme, teşhis, değerlendirme, tedavi, kritik bakım ve rehabilitasyon) sağlar. Beyin cerrahları tüm nörolojik hastalıkların teşhisi konusunda geniş bir eğitime sahip olduklarından, acil servis doktorları, nörologlar, internistler, aile hekimleri ve osteopati hastaları ile sık sık birlikte çalışır.

Geniş doğası gereği, nöroşirürji, genel nöroşirürji ve birçok uzmanlık dalı dahil olmak üzere farklı kategorilere ayrılmıştır.

– Genel Nöroşirürji

Genel nöroşirürji, nörolojik olan birçok durumla, özellikle de bir örneği kafa içi kanama olan nörolojik travma ve nörolojik acil durumlarla ilgilidir.

– Vasküler ve endovasküler beyin cerrahisi

Bu, anevrizmaların, karotis darlığının, felçlerin, vazospazmların ve spinal malformasyonların teşhis ve tedavisini içerir. Bu tür durumların cerrahi tedavileri şimdi anjiyoplasti, stentleme ve embolizasyon gibi minimal invaziv teknikler kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

– Omurga beyin cerrahisi

Bu, servikal, torasik ve lomber dikenleri etkileyen bozuklukların tedavisini içerir; bu problemler arasında spinal disklerdeki artrit, travmanın neden olduğu omurilik sıkışması veya spondiloz bulunur. Omurga sorunlarının belirtileri arasında denge eksikliği, uyuşma ve ellerde ve ayaklarda karıncalanma bulunur.

– Periferik sinir cerrahisi

Yaygın periferik sinir ameliyatları arasında karpal tünel sendromunun yanı sıra periferik sinir transpozisyonunun tedavisi için karpal tünel dekompresyonu; Bu beyin cerrahisi dalı sinir sıkışması koşullarının tedavisinde sorumludur.

– Stereotaktik, fonksiyonel ve epilepsi beyin cerrahisi

– Onkolojik beyin cerrahisi

– Kafatası tabanı ameliyatı

– Pediatrik beyin cerrahisi

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

– Konjenital anomaliler (doğumsal sinir bozukluğu)
– Travma (ağır yaralanma)
– Sinir sistemindeki tümörler
– Vasküler bozukluklar (beyin, omurga veya sinirlerle ilişkili kan ve kan damarı sorunları)
– Beyin veya omurganın enfeksiyonları
– İnme
– Omurganın dejeneratif hastalıkları
– Kronik ağrı

Resim
Güvenevler, 20. Cd. No:48, 33140 Yenişehir/Mersin
(0324) 325 46 46
info@forumyasamhastanesi.com.tr
www.forumyasamhastanesi.com.tr ©
X