Kategoriler

Laboratuvar ve Kan Transfüzyon Merkezi

Laboratuvar organizasyonları tüm biyolojik örneklerin, laboratuvar testlerinin yapılmasını ve raporlandırılmasını sağlayan birimlerdir. Laboratuvar raporları hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde son derece önemli bilgiler vermektedir. Günümüzde laboratuvar çalışmalarında hedef, doğru, güvenilir test çalışması ve test isteklerinin yapılmasından sonuçların ilgili yerlere ulaşmasına kadar geçen süreyi kısaltmaktır.

BİYOKİMYA LABORATUARINDA YAPILAN TESTLERr;

 1. 1.AKŞ-TKŞ                                                           
 2. 2.Total Kolesterol                       
 3. 3.Trigliserit                                   
 4. 4.HDL Kolesterol                         
 5. 5.LDL Kolesterol     
 6. 6. Fe
 7. 7. Fe bagiama testi
 8. 8. Ferritin                     
 9. 9. HbA1C
 10. 10. Oral glukoz tolerans testi
 11. 11. Vit. D
 12. 12. Üre - Bun                            
 13. 13 . Kreatinin                                   
 14. 14. . Ürik asit                              
 15. 15. T. protein
 16. 16-Albumın                            
 17. 17. LDH                                     
 18. 18. CK                                        
 19. 19. CK-MB                              
 20. 20. AST    
 21. 21. ALT                                 
 22. 22. ALP                                  
 23. 23. GGT                               
 24. 24. T bilirubin                        
 25. 25. D bilirubin                        
 26. 26. Amilaz
 27. 27. Sodyum
 28. 28. Potasyum
 29. 29. Klor
 30. 30.Kalsiyum
 31. 31.Fosfor
 32. 32. Magnezyum
 33. 33. RF
 34. 34- Beta HCG
 35. 35- FSH
 36. 36- LH
 37. 37. E2
 38. 38. Progesteron
 39. 39. PROLAKTİN
 40. 40. T. Testeron
 41. 41. Total PSA
 42. 42. Free PSA
 43. 43. Free T3
 44. 44. Free T4
 45. 45. TSH
 46. 46. Ferritin
 47. 47. Folik Asit
 48. 48. Vit. B12
 49. 49. İnsülin
 50. 50. Total IgE
 51. 51. Kortizol
 52. 52. 25OHVitD
 53. 53. TROP T HS
 54. 54. CEA
 55. 55. CA 15-3
 56. 56. CA 125
 57. 57. CA 19-9
 58. 58. İdrarda mikroalbümin

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA YAPILAN TESTLER;

 1. Anti Hbs
 2. Anti HCV
 3. Anti HIV
 4. Hbs Ag
 5. D-DİMER
 6. Brucella (Rose bengal)
 7. Brucella (Tüp Aglütinasyon)
 8. Salmonella lam aglütinasyon (Gruber Widal)
 9. Helicobacter pylori antijen arama (serumda)
 10. VDRL
 11. Kan grubu tayini
 12. Direkt coombs
 13. İndirekt coombs
 14. Crosmatch
 15. Strep A tayini
 16. Gaitada Rota-Adeno virüs aranması
 17. Gaitada H. Pylori
 18. HbsAg ,HCV ,HIV  Kard Test
 19. İnfluenza virüs antikor A&B

PARAZİTOLOJİ TESTLERİ

 1. Gaita mikroskopisi
 2. Selofan bant yöntemi
 3. Gaitada gizli kan

TORCH PANELİ

 1. Toxo IgM
 2. Rubella IgM
 3. CMV IgM

NEFELOMETRİK TESTLER

 1. ASO-CRP, CRP-HS
 2. Procalcitonin
 3. IgA, IgM, IgG

MİKOLOJİ

 1. Direk mantar aranması
 2. Mantar kültürü

BAKTERİYOLOJİ

 1. İdrar Kültürü - antibiogram
 2. Gaita Kültürü – antibiogram
 3. BOS kültürü - antibiogram
 4. YARA Kültürü – antibiogram
 5.  Mayi Kültürü – antibiogram
 6. Semen  Kültürü – antibiogram
 7. Üretral  akıntı kültürü – antibiogram
 8. Vajen Kültürü – antibiogram
 9. Boğaz-burun-kulak Kültürü – antibiogram
 10.  ETT kültürü-antibiyogram
 11. KAN Kültürü ve - antibiogram     

   HEMOGRAM

 1.    SEDİMANTASYON
 2.    PTZ
 3.    APTT
 4.    FİBRİNOJEN
 5.    KANAMA PIHTILAŞMA ZAMANI
 6.    PERİFERİK YAYMA
 7.    SPERMİYOGRAM
 8.    SPERM YIKAMA TESTİ
 9.    TAM İDRAR TETKİKİ (STRİP VE MİKROSKOPİ)

İDRARDA GEBELİK TESTİ

Laboratuarımızda yapılmayan biyokimya ve mikrobiyoloji testleri için anlaşmalı olduğumuz dış laboratuar mevcuttur. Hastalarımızdan numuneleri alıp kurye vasıtasıyla anlaşmalı laboratuara gönderiyoruz ve hastanemiz bünyesinde hastalarımıza yardımcı oluyoruz.

Genetik testler için anlaşmalı dış laboratuarımız mevcuttur. Genetik testler için gerekli numuneyi alıp, anlaşmalı olduğumuz dış laboratuarda çalıştırmaktayız. 

Patoloji  testleri için anlaşmalı olduğumuz dış laboratuar mevcuttur. Hastalarımızdan alınan numuneleri güvenli bir şekilde patoloji laboratuarına ulaştırıp, sonuçları hasta ve doktoruna vermekteyiz. 

Resim
Güvenevler, 20. Cd. No:48, 33140 Yenişehir/Mersin
(0324) 325 46 46
info@forumyasamhastanesi.com.tr
www.forumyasamhastanesi.com.tr ©
X