Kategoriler

Nöroloji

Nöroloji sinir sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri ile çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozukluklarını ve klinik sendromlarını inceler. Nöroloji Bölümü bünyesinde gerçekleştirilen incelemeler, beynin elektriksel aktivitesinin kağıt üzerine dökülmesiyle gerçekleştirilen ve özellikle epilepside kullanılan EEG ve sinirlerin, kasların ve omuriliğin ve bunların bağlantılarının hastalıkları ile alakalı ölçüm testleri olan EMG’dir.

Bunlar diğer branşlara yönlendirme ve hastaların tedavisinin planlanması açısından gerekli olan ölçüm yöntemleridir. Hastanın getirildiği andan itibaren görüntüleme, laboratuvar gibi tüm incelemelerinin bir çatı altında yapılabilmesi ve teşhisinin konulabilmesi hasta açısından çok büyük bir avantajdır.

Nörolojinin ilgilendiği hastalıklar

 • Beyin damar hastalıkları,
 • Baş ağrısı (migren),
 • Epilepsi (sara),
 • Periferik sinir hastalıkları,
 • Kas hastalıkları,
 • Multipl Skleroz ve benzeri hastalıklar,
 • Uyku bozuklukları,
 • Baş dönmesi,
 • Parkinson hastalığı,
 • Alzheimer ve benzeri demans hastalıkları,
 • Beyin ve omurilik tümörleri ve iltihaplanmalarıdır.

-Beyin Damar Hastalıkları

Serebrovasküler Hastalıklar olarak da adlandırılır. Beyin damarlarının tıkanması ya da kanaması sonucu ortaya çıkan merkezi sinir sistemi bozukluklarıdır. Hastalığın görülmesinde genetik faktörler kadar yaşam tarzı da önemli yer tutmaktadır. Erkeklerde ve ileri yaşlarda daha sık görülmektedir. Yaş, cinsiyet ve genetik faktörler değiştirilemeyen risk faktörleri arasında yer alır. Bunun yanında hipertansiyon, diyabet ve hiperlipidemi gibi değiştirilebilir risk faktörleri de bulunmaktadır. Serebrovasküler hastalıklar sonucu ortaya çıkan klinik tablo, halk arasında inme olarak tanımlanmaktadır.

-Epilepsi (Sara)

Beyin hücrelerinde aniden başlayan geçici ve anormal elektrik boşalımları olarak ortaya çıkan klinik tablo halk arasında sara olarak bilinmektedir. Cinsiyet ayırt etmeyen epilepsi hastalığı daha çok gençler ve ileri yaşlardaki kişilerde görülmektedir. Herhangi bir neden olmadan da ortaya çıkabilen epilepsi hastalığı,

 • Genetik gelişimsel anormallikler
 • Anne karnında iken maruz kalınan enfeksiyonlar
 • Toksik maddeler
 • Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması
 • Doğumdan sonra geçirilen menenjit gibi beyin enfeksiyonları
 • Kafa travmaları
 • Uzun süren ve tekrarlayan ateşli havaleler
 • Ağır metal ya da karbon monoksit zehirlenmeleri
 • Beyin tümörleri, inme, beyin kanamaları
 • Aşırı alkol tüketimi metabolik bozukluklar gibi nedenlerle de ortaya çıkabilir.

-Periferik sinir hastalıkları

Sinir sisteminin, kafatası boşluğu ve omurilik içindeki kısmına merkezi sinir sistemi, bu bölgeden tüm vücuda dallanarak yayılan kısımlarına ise periferik yani çevresel sinir sistemi adı verilir. Periferik sinir hastalıkları, beyinden çıkan sinir liflerinin vücudun her hangi bir yerinde tutulması olarak tanımlanır.

-Kas hastalıkları

Myopati yani kas hastalıkları, kaslarda güçsüzlük, ilerleyici kas erimeleri, ağrı, kramp gibi etkilerle kendini gösteren fonksiyon ve aktivitelerde yetersizlik yaratan hastalıklardır.

En sık görülen kas hastalıkları;

 • Duchenne ve Becker tipleri başta olmak üzere progressif musküler distrofiler
 • Miyotonik distrofi
 • Konjenital myopatiler
 • Metabolik myopatiler
 • Mitokondriyal kas Hastalıkları
 • Polimyozit gibi enflamuar kas hastalıklarıdır.
 • Multipl Skleroz (MS)
 • MS beyin ve omuriliği yani merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalıktır. Korunmak için;
 • Aşırı yorgunluklardan kaçınmak
 • Sağlık beslenmek
 • Günlük yürüyüş ve egzersizler yapmak
 • Özellikle kış aylarında görülebilen ağır enfeksiyonlara karşı dikkatli olmak
 • Aşırı sıcaklardan kaçınmak
 • Hamam, sauna gibi sıcak ortamlar yerine serin suda banyo almak dikkat edilmesi gereken noktalar arasındadır.

-Migren

Ataklar halinde gelişen migrenin ana belirtisi baş ağrısıdır. Tüm baş ağrılarının %30-35’i migren baş ağrılarıdır. Migren ataklarında genellikle zonklayıcı tarzdadır, aktivitelerle şiddetlenebilir. Baş ağrısı ile birlikte bulantı kusma, ışık, ses, kokudan rahatsız olma gibi belirtiler de görülebilmektedir. Birçok hastada başın bir yarımı ağrır ve taraf değiştirebilir; genel de bir yarıma diğer yarımdan daha fazla eğilimi vardır. Sıklıkla şakaklarda ve bazen göz veya gözün arkasında yerleşir.

Alın, başın arka tarafı ve kulağın hemen arkası migren baş ağrısının en çok görüldüğü yerlerdir.

-Parkinson hastalığı

Beyindeki dopamin hücrelerinin hasara uğraması ve yok olmasıyla gelişen yavaş ilerleyici nörolojik bir hastalıktır.Beyin bölgeleri arasında mesajlar iletip vücut hareketlerini kontrol eden dopamin maddesini üreten beyin hücrelerinin kayba uğramasıyla Parkinson hastalığının belirtileri ortaya çıkar.

 • Titreme
 • Hareket etmede veya yürümede zorluk
 • Yürürken kolların sallanmaması,
 • El yazısında küçülme
 • Kabızlık
 • Düşük seviyeli konuşma
 • Kamburlaşmak ya da öne eğilmek belirtileriyle ortaya çıkan Parkinson hastalığı
 • genellikle ileri yaş hastalığı olarak bilinmektedir.

-Alzheimer Hastalığı

Geri dönüşümü olmayan sinsi ve yavaş ilerleyen bir hastalık olan alzheimer, halk arasında bunama olarak bilinir. Alzheimer hastalığı, hafıza, düşünce ve davranış problemlerine neden olmaktadır.

Yaşam kalitesini düşürüp, sağlık açısından ciddi boyutlara varabilecek Alzheimer hastalığından korunmak için günlük yaşamda beyin kaynaklı bazı uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 • Günlük hayatı etkilemeye başlayan unutkanlık,
 • Plan yapma ve problem çözmede sorunlar yaşanması,
 • Daha önce bilinen ve yapılan işleri yapmada zorlanma,
 • Zaman ve yer ile ilgili karışıklıklar,
 • Görüntüleri anlamada ve birbiriyle ilişkilendirmede zorluklar yaşanması,
 • Konuşma ve yazmada kelime bulma zorlukları
 • Eşyaları yanlış yerleştirme,
 • Karar vermede güçlük yaşama,
 • Sosyal faaliyet ve yükümlülüklerden uzaklaşma,
 • Kişilik değişiklikleri hastalığın belirtileri arasında sayılmaktadır.

 

Resim
Güvenevler, 20. Cd. No:48, 33140 Yenişehir/Mersin
(0324) 325 46 46
info@forumyasamhastanesi.com.tr
www.forumyasamhastanesi.com.tr ©
X