Kategoriler

Hastane Ziyaret Kurallarımız

 

1.AMAÇ: Hastanemizde yatmakta olan hastalarımızın diğer hastaları rahatsız etmeden belirli kurallar içerisinde ziyaretlerinin sağlanması, Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak, Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek.

2.KAPSAM: Hastanemizde yatmakta olan tüm hastaları ve yakınlarını kapsamaktadır.

3.SORUMLULAR: Hastanemizde ziyaret işleyişi İlgili servis tarafından ve gerektiğinde güvenlik tarafından koordine edilir.

4.UYGULAMA:

 • Hastanemizde her gün ziyaret vardır.
 • Toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden olan hasta ziyareti usullüne uygun olarak yapıldığında, hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki yapar. Aynı zamanda hastanızın durumu hakkında bilgilenmenizi sağlar.
 • Ziyaret saatleri yataklı servislerde hastanın uygunluğuna göre hemşire bilgisi dâhilinde istenilen saatte olmaktadır.
 • Yoğun Bakımlarda ziyaret saati “Yoğun Bakım Ziyaretçi Rehberi”’ne uygun olarak yapılmaktadır.

Hastanemizde yatmakta olan bir hasta ile ilgili bilgi verilecek gruplar;

• Hasta erişkin ve bilinci açık ise; Kendisine veya hastanın onayı dâhilinde birinci derece yakınına hekim tarafından bilgi verilir.

 Hastanın şuuru kapalı ise;

• Birinci derece yakınına bilgi verilir.

• Hasta çocuk ise; ebeveynine bilgi verilir.

• Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

4.4. Ziyaret edilmemesi gereken hastalar;

• Yoğun bakımda yatan hastalar,

• Bulaşıcı hastalığı olan hastalar,

• Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar

4.5. Hasta ziyaretine getirilmemesi gereken risk grupları;

• 10 yaş altı çocuklar,

 • Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar,

•Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar,

• Enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler.

4.6. Hasta ziyareti esnasında dikkat edilecek hususlar;

Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve hastaların huzur ve sükûnlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir.

 • Hasta sağlığı açısından ziyarete gelen kişilerin hasta odasında kalma süreleri çok uzun olmamalıdır. Bunun için ziyaret süresinin 10 dakika ile sınırlandırılmasına ve odada 2 kişiden fazla sayıda ziyaretçi olmamasına özen gösterilmelidir.
 • Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan kişiler, herhangi bir kronik hastalığı olan kişiler, enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler ve 10 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan dolayı mümkün olduğunca hasta ziyaretlerine ve hasta olmadıkları sürece hastane ortamına getirilmemeleri gerekir.
 • Ancak bazı durumlarda çocukların hasta ziyaretinin hasta iyileşmesi üzerinde olumlu etkileri olduğundan enfeksiyon kontrol ilkelerine uymak kaydı ile hastanın çocuklarına ve kardeş çocukların ziyaretine izin verilebilir.
 • Hastayı takip eden doktorun hasta ziyaretine izin vermediği özel durumlarda, toplumda salgın varlığında, bağışıklı sistemi baskılanmış hastalarda ziyaret kısıtlaması getirilebilir. Hasta sağlığı açısından bu gibi durumlarda lütfen ısrar edilmemelidir.
 • Sağlık Kuruluşları içinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.
 • Hasta sağlığını korumak için dışarıdan yiyecek-içecek getirilmemelidir.
 • Ziyarete gelirken, topraklı çiçek ve vazoya konulmak üzere buket çiçek getirilmemelidir. Bu çiçekler hastalar için enfeksiyon riski taşımaktadır.
 • Ziyaret sırasında, hastanın ve kendi sağlığınız açısından ortamdaki eşya / alanlara, hastaya bağlı bulunan ekipmanlara dokunulmamalı ve hasta yatağına oturulmamalıdır.
 • Ziyaret öncesi ve sonrası mutlaka el hijyenine özen gösterilmelidir; ellerinizi yıkanmalı ve/veya dezenfekte edilmelidir.
 • Ziyaret sırasında hasta oda kapısında asılı uyarı görüldüğünde hemşire ile görüşmeden hasta odasına girilmemelidir.
 • Ziyaret  sırasında hasta ve yakınlarının mahremiyetine özen gösterilmelidir.
 • Hastaların yanında (kendisine zararı olabileceği için) duygusal durumu yansıtacak ağlama, bağırma gibi davranışlarda bulunmamaya dikkat edilmelidir.

Yoğun Bakım Üniteleri’nde;

 • Hasta ziyaretlerinde enfeksiyonların önlenebilmesi için uyulması gereken en önemli temel kural el hijyeninin sağlanmasıdır.
 • Kabul edilebilir ziyaretçi sayısı maksimum1 kişidir. Ancak ziyaretçi sayısına kontrolünün zor olması çevre kontaminasyon riski nedeni ile kısıtlama getirilebilir. Bu gibi durumlarda ısrar edilmemelidir.
 • Yoğun Bakım Üniteleri’ne birinci derece hasta yakınları dışında ziyaretçi kabulü yapılmaz.
 • Ziyaretçilerin, hastaların ve diğer tüm hastaların sağlığı açısından ziyaret sırasında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas edilmemelidir.
 • Yoğun Bakım Üniteleri tek yataklı üniteler değildir. Ziyaretçiler kendi hastalarının yanında başka hastaların da aynı ünitede tedavi aldığını unutmamalıdır. Hastaların herhangi biri açısından uygun olunmadığında, ziyaretçi saati gelmesine rağmen Yoğun Bakım Ekibi’nin Yoğun Bakım Ünitesi’ne kabul etmesi gecikebilir. Bu durumda sabırlı olup bilgi verilmesini beklenmeli  ve izinsiz olarak Yoğun Bakım Ünitesi’ne girmeye çalışılmamalıdır.
Resim
Güvenevler, 20. Cd. No:48, 33140 Yenişehir/Mersin
(0324) 325 46 46
info@forumyasamhastanesi.com.tr
www.forumyasamhastanesi.com.tr ©
X