Kategoriler

Kalite Politikamız ve Birimimiz

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Çalışanlarımıza ve hizmet kullanıcılarımıza kaliteli, her alan için eğitim gerekliliğine inanan, her ortamda saygı duyan, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanan, sürekli iyileşmeyi ilke edinen, memnuniyeti hedef kılan, ekip ruhunu taşıyan karşılıklı sevgi, saygı ve işbirliği içindeki yönetim anlayışımız ile güler yüzlü hizmet sunmaktayız.

Bu anlamda;
Hasta ve Hasta yakını ile anlaşmalı kurumların beklenti ve isteklerini ölçmek ve memnuniyetlerini sürekli iyileştirmek için süreçler belirlenir. Bu süreçlerin performanslarını ölçen iyileştirme faaliyetleri planlanır.
Kurumumuzda Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları tüm birimler ve tüm çalışanlar tarafından yürütülmesi gereken bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, tüm çalışanların Kalite Yönetimi ve kalite iyileştirmeleri konularında bilgi sahibi olmaları için sürekli eğitimler düzenlenerek uygulanır. Çalışanların kalite çalışmalarına katılımı teşvik edilir.
Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için tüm çalışanlarımız etkin bir performans göstererek daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli hizmet temin edilir.
Çağdaş ve gelişmiş teknoloji kullanılarak hızlı ve doğru tanı ile tedaviyi gerçekleştirmek hedeflenir. Özel Mersin Forum Yaşam Hastanesi Kalite Yönetim Sistemi, şartlarına uygun şekilde çalışarak sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere, tüm çalışanların sorumluluğundadır. 

Kalite Yönetim Sistemi

Hastanemiz  kalite, hasta ve çalışan güvenliği izleme ve ölçme çalışmaları ve sürekli iyileştirmedeki çalışmalarına devam etmektedir. Tüm bu çalışmaların yanında hastanemiz uluslararası hizmet kalitesi standartlarını takip etmekte, hizmet sunumunu daha da iyiye götürmeyi hedeflemektedir. Uluslararası standartların referans alındığı ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Daire Başkanlığının hazırladığı Sağlıkta Kalite Standartları Rehberi referans kabul edilmektedir.

 

Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları:

 • Maliyet ve zamandan tasarruf
 • Hasta odaklı hizmet sunumu
 • Daha az hasta şikayetleri
 • Kaynakların optimum kullanımı
 • Sağlıklı bilgi akışı
 • Yönetim kolaylığı
 • Kaliteli hasta bakımı sağlamak
 • Kaliteyi geliştrimek ve iyileştirmek için personelde liderlik bilincinin oluşması
 • Sürekli iyileştirmeyi sağlamak
 • Eğitim çalışmalarının sürekliğinin sağlanması

Kalite Yönetim Prensipleri

Hasta Odaklılık

Kuruluşlar mevcut ve gelecekteki hastaların ihtiyaçlarını anlamalı, hasta şartlarına uymalı ve hastanın beklentilerini de aşmak için çabalamalıdır.

Liderlik

Liderler, kuruluşun amacını ve yönünü belirlerler. Kuruluşun amaçlarının başarılması için kişilerin katılımını sağlayacak ortam oluşturulmalıdır.

Kişilerin Katılımı

Çalışanlar bir kuruluşun temelidir. Çalışmalara tam olarak dahil edilmeleri kendi yeteneklerini kuruluşun yararına kullanmalarını sağlar.

Proses Yaklaşımı

Uygun kaynaklar ve faaliyetler bir proses olarak yönetilirse istenilen sonuçlara daha etkin olarak ulaşılabilir.

Yönetimde Sistem Yaklaşımı

Belirli bir amaç için birbiriyle ilişkili proseslerin oluşturulduğu sistemin belirlenmesi, anlaşılması, yönetimi kuruluşun etkinliğini ve verimliliğini arttırır.

Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirme kuruluşun en kalıcı amacı olmalıdır.

Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım

Etkin karar verme, verilerin ve bilgilerin analizine bağlıdır.

Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri

Kuruluş ve tedarikçileri birbirinden bağımsız olmalarına rağmen karşılıklı faydaya dayanan ilişki değer yaratır.Kuruluşlarda büyük bir rekabet gücü ve üstünlük sağlayan Toplam Kalite Yönetimi yukarıda sayılan ilkeler benimsenip uygulandığı takdirde kuruluşta dinamizmin ve gelişimin sağlanmasında başarılı olur.

 

 

KALİTE BİRİMİ

Kalite Yönetim Ekibi kurulmuştur. Ekipte Başhekim, Kalite Direktörü, Başhemşire, Enfeksiyon Hemşiresi, Eczacı, Ameliyathane/ Anestezi Sorumlu Teknikeri bulunmaktadır.

 

KALİTE BİRİMİ ÇALIŞMALARI

 1. Sağlıkta Kalite Standartları Kapsamında yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlanmaktadır.
 2. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmalar takip edilmektedir.
 3. Yılda 2 defa Hastane tüm birimlerini kapsayan Öz Değerlendirmeler, Kalite Yönetim ekibi tarafından yapılmaktadır.
 4. Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçler yönetilmektedir.
 5. Risk yönetimine ilişkin süreçler değerlendirilmektedir.
 6. Hasta ve Çalışan Memnuniyeti Değerlendirilmektedir. ( Anket uygulamaları, anketlerin değerlendirilmesi,  sonuçlara yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışanlarla ilgili geribildirimlerin alınması.)
 7.  Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında dokümanların yönetimi sağlanmaktadır.
 8. Kalite Göstergeleri bölüm sorumluları ile birlikte çalışılmaktadır.
 9. Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında oluşturulan komitelere üye olarak katılım sağlanmaktadır.

 

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KOMİTE VE EKİPLER

Komiteler

 1. Hasta Güvenliği Komitesi
 2. Çalışan Güvenliği Komitesi
 3. Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 4. Tesis Güvenliği Komitesi
 5. Eğitim Komitesi
 6. Kan Transfüzyonu Komitesi
 7. Gebe Eğitim Sınıfı Komitesi

 

Ekipler

 

 1. Radyasyon Güvenliği Komitesi
 2. İlaç Güvenliği Ekibi
 3. Akılcı Antibiyotik Kullanımı Ekibi
 4. Güvenlik Raporlama Sistemi Ekibi
 5. İş Güvenliği Kurulu
 6. Bölüm Sorumlular Ekibi
 7. Acil Durum Ekipleri ( Arama, Kurtarma ve Tahliye, Yangın Söndürme )
 8. Nütrisyon Destek Ekibi
 9. Memnuniyet Anketleri, Görüş,Öneri ve Şikayet Değerlendirme Ekibi
 10. Gösterge Yönetim Ekibi
 11. Kalite Yönetim Ekibi
 12. Organ Bağışı Birimi
 13. Beyin Ölümü Tespit Kurulu
Resim
Güvenevler, 20. Cd. No:48, 33140 Yenişehir/Mersin
(0324) 325 46 46
info@forumyasamhastanesi.com.tr
www.forumyasamhastanesi.com.tr ©
X