Kategoriler

Genel Yoğun Bakım Ünitesi

Tıbbi tedavi ve hasta bakımı açısından diğer hastane hizmetlerinden ayrıcalık taşıyan, yerleşim biçimi özel olarak tasarlanmış, yüksek teknolojili tıbbi cihazlar ve özel eğitimli tıbbi personelle donatılmış bir bölümdür.

Hastanın kalp atım, kan basıncı, oksijen saturasyonu, solunum sayısı, vücut ısısı gibi yaşamsal bulgular sürekli gösteren monitörler, gerekli durumlarda yapay solunum desteği vermek için ventilatörler, sıvı ve ilaç vermek için perfüzörler tıbbi cihazların en önemlileridir.

Gerektiğinde herhangi bir saatte hastamızın tüm laboratuar tetkikleri yapılabildiği gibi, tüm görüntüleme teknikleri (BT/bilgisayarlı tomografi, MR/manyetik rezonans, dijital röntgen, ultrasonografi v.b.) uygulanabilmektedir.

3. basamak seviyeye uygun yeterli sayıda yatak başında yapay solunum cihazı olup, tüm hastalar en ileri tekniklerle monitörize edilebilmektedir. Gerektiğinde, devamlı böbrek makinesi (Devamlı veno-venöz hemodiafiltrasyon/PRİZMA) kullanılabilmektedir.

Yoğun bakım ünitesi,hastanemizde 2. katta yer almakta ve 10 hasta yatağı ile hizmet verilmektedir Yoğun bakım ünitemiz; Yaşamsal fonksiyonları bozulmuş, yoğun bakımda takibi gereken yüksek riskli hastalara 24 saat boyunca kesintisiz hizmet veren, ileri teknoloji ile donatılmış multidisipliner bir ünitedir. Yoğun bakım ünitemizde hasta yatağı başında mekanik ventilatör olarak adlandırdığımız suni solunum cihazı ve hastalara ait yaşamsal bulguları takip edebildiğimiz (nabız, tansiyon, vücut ısısı, arter ve santral ven basıncı) uygun monitörler yer almaktadır. Yoğun Bakım ünitemizdeki gerekli ise, hasta mahremiyetini sağlamak, nispeten gürültüsüz bir ortam yaratmak, gerektiğinde hastanın rahat uyuması için odaların ışıklandırılmasını azaltmak ve mikropların bulaşını önlemek (izolasyonu sağlamak) için özel olarak havalandırılan tek kişilik odalara yatırılabilmektedir. Yoğun bakım ünitemizde 7 gün 24 saat, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzman hekimi bulunmaktadır.Yoğun bakıma hasta kabulüne yoğun bakım uzman doktoru ve (gerekli ise) hastanın tedavisini üstlenen ilgili branş doktoru birlikte karar verilmektedir.

Hasta Profili

 • Yoğun bakım tanı ve destek tedavi hizmetleri
 • Politravma hastaları
 • Akut ve kronik zehirlenmeler
 • Kafa travmaları
 • Toraks travmaları
 • Ağır kanamalar ve hemorajik şok
 • Bilinci kapalı hastalar
 • Herhangi bir nedene bağlı akut solunum yetmezliği
 • Solunum yetmezliği gelişmiş kronik akciğer hastalıkları (KOAH gibi)
 • Ağır enfeksiyonlar, sepsis, septik şok
 • Motor-kas sinir sistemi hastalıkları (Myastenia gravis, guillian barre vb.)
 • CPR geçirmiş hastalar
 • Kalp yetmezliği, MI, kardiyojenik şok
 • Tetanus, botulismus ve gıda zehirlenmeleri,
 • Vital fonksiyon bozukluğu meydana getiren ağır endokrin bozukluklar,
 • Vital tehdit altındaki nörolojik hastalar (serebrovasküler olaylar gibi)
 • Postoperatif bakım ve tedaviye gerek duyan kritik operasyon geçiren hastalar.

 Uygulanan Teknikler

 • Endotrakeal entübasyon ve zor entübasyon teknikleri
 • Mekanik ventilatör tedavisi ve solunum egzersizleri
 • İnvaziv monitörizasyon (Santral venöz basınç, pulmoner arter kateteri, CO ölçülmesi, arterial monitörizasyon)
 • Perkütan dilastasyonel trakestomi açılması
 • Enteral ve parenteral beslenmenin planlanması
 • Kontinü arterio-venöz hemodiafiltrasyon
 • Kan gazı ölçüm ve değerlendirilmesi
 • CPR uygulamaları ve ileri destek tedavisi
 • Fiber optik bronkoskopi
 • Anestezi Uygulamaları
 • Genel Anestezi Uygulamaları
 • Rejyonel Anestezi Uygulamaları
 • Epidural Anestezi
 • Spinal Anestezi
 • Sinir Bloğu Anestezisi
 • Lokal Anestezi Uygulamaları
 • Monitörize Anestezi Bakımı
 • Akut ve Kronik Ağrı Tedavisine Yönelik Blok Uygulamaları
 • Ameliyathane Dışı Anestezi
 • Preoperatif Muayene
 • Ağrı Tedavisi
 • Yoğun Bakım Hizmetleri 
 • Hastane İçi Diğer Hizmetler:
 • Damar Yolu Açılması,
 • Kateterizasyon Hizmetleri
 • Resüsitasyon,
 • Konsültasyon Hizmetleri.
Resim
Güvenevler, 20. Cd. No:48, 33140 Yenişehir/Mersin
(0324) 325 46 46
info@forumyasamhastanesi.com.tr
www.forumyasamhastanesi.com.tr ©
X