Kategoriler

Radyoloji

Mersin Özel Forum Yaşam Hatanesi modern teknolojik cihazlarla donatılmış ve dalında uzman kadrosuyla sizlere en iyi sonuçları sunmak ve en doğru tanı ve tedavinin uygulanması için hizmet vermektedir.

Radyoloji, Genel anlamda X ışınları,ses dalgaları veya diger yöntemleri kullanarak teşhis ve tedavi  hizmetleri veren tıp dalıdır.  Tanı amacıyla kullanılan yöntemlerden bazıları;  ultrason, doppler ultrason, bilgisayarlı tomografi (CT),  manyetik rezonans görüntüleme(MR), mamografi, floroskopi ve  ultrason eşliğinde biopsi bazı yöntemler olarak sıralanabilir. Radyolojinin tedavi  amacıyla kullanımı ise kist boşaltma, apse boşaltma, beyin boyun ve bacak damarlarının anjio ile açılması, böbreğe ve karaciğere katater takılması, çeşitli tümör tedavileri radyolojinin tedavi amacıyla kullanıldığı yerlerdir.

Röntgen (CR): Tüm kemik yapılar ve akciğer için kullanılan ilk görüntüleme yöntemidir. Ayrıca bazı kontrast maddeler kullanılarak böbrek fonksiyonları ve idrar yollarının görüntülenmesinde, yemek borusu, mide, ince ve kalın barsak gibi tüm sindirim sisteminin görüntülenmesinde kullanılır. Akciğer ve kemik yapıların çekimi için hastaların ön hazırlık yapmasına gerek yoktur.

Manyetik Rezonans (MR) : Dokuların, organların ve iskelet-kas  sisteminin detaylı incelemesini sağlayan görüntüleme tekniğidir. Manyetik rezonans güçlü bir manyetik alan ve radyo dalgaları kullanarak insan anatomisinin oldukça ayrıntılı iki ve üç boyutlu görüntülerini üretir. X ışını kullanılmadığı için radyasyon etkisi yoktur. MR ın kullanım alanları ise nörolojik incelemeler (beyin, boyun ve vertebral kolon), vasküler anjiografi (periferal, intakranial, karotis ve aorta), abdomen, toraks ve kardiyak incelemeler, kas-iskelet sistemi incelemeleri, MR kolonjiopankreatikografi (MRCP) dir. Kalp pili olanlar, çeşitli stentleri olan, vücudunda metal parçası olanlar MR çekimimine girmemesi gerekir. Bölümümüzde bir çok MR çekimi yapılmaktadır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT): BT cihazı ile vücudun herhangi bir alanından ayrıntılı kesitsel görüntüler alınabilmekte olup, travmatik lezyonlardan yumuşak doku hastalıklarına kadar birçok hastalığın tanısında kullanılabilmektedir. Ayrıca direkt grafilerle ve ultrason ile gösterilemeyen birçok patoloji BT ile teşhis edilebilmektedir. Ünitemizde bulunan BT cihazı ile beyin, omurga, toraks, abdomen, kemik ve pelvik yapılar ayrıntılı olarak değerlendirilebilmektedir.

Ultrasonografi (USG): Ultrason, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak, iç organları ve ciltteki lezyonlarının içeriğini görüntüleyen bir tanı yöntemidir. Ultrason çalışmalarında X ışını kullanılmaz. Bu nedenle hamile bayanlarda ve bebeklerde rahatlıkla kullanılır.

Genellikle yumuşak doku, dalak, pankreas, karaciğer, böbrekler, safra kesesi, mesane, yumurtalıklar, bebeklerde kalça ve rahim gibi karın içi organların büyümesi, troid nodülleri, yumurtalık kistleri , cillteki lezyonlar, ultrasonografi ile teşhis konulabilen hastalıklardan bazılarıdır. Karın içindeki organların ultrasonu için hastanın aç karnına olması gerekmektedir. Ayrıca mesane, yumurtalıklar ve rahimin incelenmesi için hastanın idrara sıkışık olması gerekmektedir. Çeşitli nedenlerden dolayı MR a giremeyen hastalar için Omuz Ultrasonu, Kas ve tendon patolojileri için yüzeyel ultrason hastanemiz radyoloji bölümünde  yapılmaktadır. 

Ayrıntılı Gebe Ultrasonu: Gebeliğin belirli haftalarında yapılan ultrasografik incelemeler ile hem bebek hem de anne sağlığı için önemli veriler elde edilmektedir. Ultrasonografi cihazları sayesinde gebelik çok detaylı olarak incelenebilmektedir. Bebekte var olabilen bir anormalliğin tespiti veya gelişme riski olan ve bebeğin sonraki hayatını tehdit eden bir hastalığın erken tespiti için yapılan erken haftalardaki ayrıntılı ultrasonografi işlemi anne ve bebek sağlığını korumak amacıyla yapılmaktadır. Bebekte var olabilen bir anormalliğin tespiti veya gelişme riski olan ve bebeğin sonraki hayatını tehdit eden bir hastalığın erken tespiti için yapılan erken haftalardaki ayrıntılı ultrasonografi işlemi anne ve bebek sağlığını korumak amacıyla yapılmaktadır. Bölümümüzde ayrıntılı gebe ultrasonu yapılmaktadır.

Doopler Ultrasonografi: Doopler ultrasonografi yöntemi ile bir organın veya damarların kan akımını inceleyebiliriz. Bu yöntem aracılığıyla kol ve bacak damarları, böbreği besleyen damarlar,  karaciğeri besleyen damarlar, boyun damarları hamile bayanlarda anneye ve bebeğe ait damarlara yönelik inceleme yapılabilmektedir.

Mamografi: Günümüzde meme kanserinin çok yaygın olması nedeniyle mamografi  büyük önem taşımaktadır. Kanserde erken tanı ve tedavi yöntemi oldukça önemlidir. Gelişmiş ülkelerde 40 yaşını aşmış bayanlarda rutin olarak mamografi taraması yapılmaktadır. Bölümümüzde mamografi çekimleri yapılmaktadır.

Hastanemizde Radyoloji Bölümü Olarak Diğer Yapılan İşlemler:

  • Tru-Cut Meme Biyopsisi (Ultrasonografi Eşliğinde)

Memede Ultrasonografi, Mamografi veya MR tetkikleri ile saptanan bir kanser varlığında, tanıyı netleştirme ve kanserin alt tiplerini belirlemede, yine diğer görüntüleme yöntemleri ile saptanmış olan ancak meme kanseri olup olmadığı net anlaşılamayan durumlarda, memede daha önce saptanan bir kitlenin varlığı, takip edilen kitlenin büyümesi, şekil değiştirmesi veya kitlenin iç yapısında değişiklik izlenmesi durumunda, daha önce kist olduğu düşünülen bir patolojinin daha sonradan karakter değiştirmesi durumunda, bu gibi durumlar haricinde diğer bazı tıbbi durumlarda da biyopsi gereksinimi olabilmektedir. Bölümümüzde yapılmaktadır.

  • Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (Ultrasonografi Eşliğinde)

Tiroid bezi içerisinde yer alan tiroid nodülünden parça alınması işlemine tiroid biyopsisi denmektedir. İşlem odukça basit olup doğru uygulandığında işlemin yalancı negatiflik oranı oldukça düşüktürBiyopsi işlemi tüm hazırlıklar ile birlikte yaklaşık 10 dakika sürmektedir. Bölümümüzde yapılmaktadır.

  •  Perkütan Apse-Sıvı  Drenajı (Apsenin-Sıvının Ameliyatsız Boşaltılması)

Perkütan apse drenajında herhangi bir ameliyat prosedürü uygulanmamaktadır.Drenaj (boşaltma) işlemi için lokal anestezi uygulanmaktadır. Bu girişim yapılacak yerin küçük iğneler ile uyuşturulması işleminden ibarettir. Daha sonra apse boşaltılacak alan aynı ameliyatta olduğu gibi steril örtülerle örtülür, boşaltım yapılacak alan sterilizasyon sağlayacak sıvılarla temizlenir. Daha sonra girişimsel radyolojide kullanılan birtakım iğneler yardımıyla apse içerisine ulaşılır ve bu bölgeye boşaltım yapmak amacıyla kateter denilen plastik tüp yerleştirilir. Bu tüpün bir ucu apse içerisinde, diğer ucu vücut dışında kalacak şekilde yerleştirilir. Bölümümüzde yapılmaktadır.

Resim
Güvenevler, 20. Cd. No:48, 33140 Yenişehir/Mersin
(0324) 325 46 46
info@forumyasamhastanesi.com.tr
www.forumyasamhastanesi.com.tr ©
X