Kategoriler

Kardiyoloji

Kardiyoloji, kardiyovasküler sistem bozukluklarının, özellikle kalp, damarlar ve arterlerin incelenmesi ve tedavisi ile ilgilenen tıbbın dalıdır. Dahili tıpta bir alt uzmanlık alanı olarak kabul edilen konjenital kusurlardan konjestif kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığı dahil olmak üzere kalp hastalıklarına kadar değişen kardiyovasküler hastalıkların teşhis ve tedavisine odaklanmaktadır. 

Kardiyologlar tarafından teşhis ve tedavi edilen hastalıklar arasında şunlar bulunmaktadır:

– Ateroskleroz, anevrizma, derin ven trombozu, varis ve vaskülit gibi kardiyovasküler hastalıklar
– Konjenital kalp defektleri
– Akut koroner sendrom (ACS), anjina pektoris (iskemi), ateroskleroz (kan damarlarında plak birikmesi), koroner kalp hastalığı, miyokardiyal enfarktüs ve restenoz gibi koroner dolaşım bozuklukları
– Aort, mitral, pulmoner ve triküspit kapaklar dahil kalp kapaklarının bozuklukları
– Kardiyomiyopati (miyokardın bozulması) ve miyokard rüptürü gibi miyokard (kalp kasları) bozuklukları
– Perikardiyal efüzyon, perikardiyal efüzyon ve perikarditi içeren perikard (kalbin dış astarı) bozuklukları.
– Asistol (elektriksel aktivite yokluğu), nabız ventriküler taşikardi (nabız yok) ve ventriküler fibrilasyon içeren kalp durmasıyla ilgili veya buna bağlı bozukluklar
– Kalp yetmezliği
– Kalbin primer tümörleri
– Ventriküler hipertrofi (sol ve sağ)

Resim
Güvenevler, 20. Cd. No:48, 33140 Yenişehir/Mersin
(0324) 325 46 46
info@forumyasamhastanesi.com.tr
www.forumyasamhastanesi.com.tr ©
X