Kategoriler

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Dahiliye olarak da bilinen iç hastalıkları sistemik erişkin hastalıklarını konu alır. Son yüzyılda hızla gelişen bilimsel gelişmeler  daha doğru ve erken tanı ve etkin tedaviye olanak sağlamıştır. İlk başlarda ayrıntılı ve titiz fizik muayene esasına dayanan iç hastalıkları hasta değerlendirmesi daha sonradan laboratuvar (kan, idrar, dışkı,balgam  incelemeleri), EKG, Solunum Fonksiyon Testleri, radyolojik yöntemler (röntgen, ultrasonografi, doppler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, MR, PET tomografi), patoloji,  endoskopik incelemeler (üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopisi) gibi yardımcı tetkik ve incelemelerle desteklenerek hasta için doğru ve erken tanı koymaya, en erken ve en uygun tedavinin belirlenmesi ve uygulanmasını esas alır. İç Hastalıkları Uzmanı kendisinin tedavi ettiği hastalıkların yanında hastaların ek sağlık problemlerinin tedavisi için uygun bölümlere yönlendirilmesini de sağlar. İç hastalıkları genellikle kronik (uzun süreli) hastalıklar olduğu için hastaların uzun dönemde takip ve tedavileri de sabır ve titizlikle iç hastalıkları uzmanı tarafından yürütülmektedir. İç Hastalıkları çok geniş kapsamlı bir bölümdür ve alt branşları mevcuttur. 

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA

Hormon hastalıklarını araştırır ve tedavi eder. Diyabetes Mellitus (Şeker Hastalığı) pankreas bezinden salgılanan insülin hormonunun yetersiz salgılanması veya salgılanan insülin hormonuna direnç gelişmesi sonucu ortaya çıkar. Uygun hastalara uygun tedaviler verilir. Diyet, egzersiz, oral antidiyabetik ilaçlar ve insülin tedavisi kullanılır. 

Tiroid hastalıkları tiroid bezinin az veya fazla tiroid hormonu salgılaması, tiroid bezinin nodülleri, kanserleri ve iltihaplarını(tiroidit) içerir. Uygun ilaç, radyoaktif iyot ve gerekli vakalarda cerrahi ile tedavi edilir.

Böbreküstü bezlerinin az veya fazla çalışması hipotansiyon, hipertansiyon, cinsel gelişim bozukluklarına yol açabilir. Uygun ilaç ve gerektiğine cerrahi yöntemlerle tedavi edilirler.

Kolesterol ve trigliserid gibi yağların yüksekliği damar tıkanıklıkları, kalp krizi ve inme ile sonuçlanabilir. Risk faktörlerine göre uygun ilaç tedavileri kullanılır.

Obezite günümüzde önemli bir halk sağlığı problemine dönüşmüştür.Obezite  uygun diyet, egzersiz ve ilaç tedavileriyle , uygun olgularda cerrahi yardım ile tedavi edilebilmektedir.

GASTROENTEROLOJİ

Mide, barsak, karaciğer, safra kesesi ve pankreas hastalıklarını konu alır. Gastroözofageal reflü, midede gastrit, ülser, onikiparmak barsağında iltihap ve ülserler, kalın barsaktaki polipler, divertiküller sık karşılaşılan problemlerdir. Yine irritabl barsak sendromu, spastik kolon, huzursuz barsak sendromu olarak isimlendirilen durumlar gaz, kabızlık, ishal, karın ağrısı gibi yakınmalara yol açarak hastaların yaşam kalitesini bozmaktadır. Uygun ilaç tedavileriyle hastalar sağlıklarına kavuşabilmektedir. Karaciğer  iltihabı ve sirozu, hepatit, pankreas iltihabı yaşamı tehdit eden klinik durumlardır ve titizlikle tedavi edilmelidirler. Kalın barsağın ülseratif kolit, ince ve kalın barsakların crohn hastalıkları sabır ve titizlik gerektiren tedavi süreçlerine ihtiyaç duyarlar.

NEFROLOJİ

Böbrek hastalıklarını konu alır. Böbreklerde hipertansiyon, diyabetes mellitus, iltihabi ve romatizmal hastalıklar ile oluşan hasarın tedavisi böbrek  ve idrar yolları enfeksiyonları ve taş oluşumuna neden olan klinik durumlar ile ilgilenir. Böbrek hastalıklarıyla yakında ilişkili olan hipertansiyonun erken ve etkin tedavisi büyük öneme sahiptir. Uygun vakalar İç hastalıkları uzmanı tarafından uygun vakalar nefrolojiye yönlendirilir.

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Akciğerlerin pnömoni( zatürre), tüberküloz (verem) gibi enfeksiyon hastalıkları yanında astım ve KOAH (kronik obstruktif akciğer hastalığı) gibi tıkayıcı hastalıklarını tedavi eder. Plevra denilen akciğer zarının su toplaması gibi hastalıklarının tedavisiyle ilgilenir. Uygun vakalar iç hastalıkları uzmanı tarafından göğüs hastalıklarına yönlendirilir.

KAN HASTALIKLARI

Kansızlık(anemi) kandaki kırmızı hücrelerin ve hemoglobin denilen proteinin azalma durumudur. Demir eksikliği, vitamin b12 eksikliği, folat eksikliği, doğuştan akdeniz anemisi, orak hücre anemisi gibi durumlara bağlı olabilir. Kanın pıhtılaşma bozuklukları (aşırı pıhtılaşmaya veya aşırı kanamaya neden olan durumlar),  kemik iliği hastalıkları ( kan hücrelerinin aşırı artışı ile giden lösemi gibi hastalıklar) titizlikle tedavi edilmesi gereken durumlardır. Uygun görülen vakalar hematolojiye yönlendirilir.

ROMATOLOJİ

Romatoid artrit, reaktif artrit gibi eklem romatizmaları, gut hastalığı, Behçet hastalığı, sistemik lupus eritematozus, ailesel akdeniz ateşi gibi romatizmal hastalıklar bulunan hastalar öncelikle iç hastalıkları kliniklerine başvururlar. Uygun vakalar tedavi edilirken gerekli görülen vakalar romatoloji kliniklerine yönlendirilirler.

Resim
Güvenevler, 20. Cd. No:48, 33140 Yenişehir/Mersin
(0324) 325 46 46
info@forumyasamhastanesi.com.tr
www.forumyasamhastanesi.com.tr ©
X