Kategoriler

Klinik Psikolog

 

Klinik psikoloji bireyin zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluklarını inceleyen psikoloji dalıdır. Psikoterapi yöntemlerini sıklıkla kullanan klinik psikoloji; araştırma, öğretim ve program geliştirme konularıyla da uğraşmaktadır. Klinik psikoloji bir uzmanlık alanı olarak; bireylerin yanı sıra ailelerin ve çok çeşitli toplulukların yaşam boyu karşılaştıkları sorunları gidermeye çalışır. 

Genel olarak çalışma alanı; sorunları test ve görüşme gibi tekniklerle değerlendirme, tanı koyma, çözüm için müdahale etme ve bilimsel araştırma alanlarını kapsar. Eğitim, öğretim ve danışma gibi müdahalelerin yanı sıra ciddi psikopatolojik durumların tedavisi ile de ilgilenir. Bu çalışmaları yürüten meslek mensupları Psikiyatri uzmanları ve Klinik psikologlardır.

Psikolojinin alt alanından biri olan Klinik Psikoloji, 4 yıllık psikoloji lisans eğitiminin ardından yüksek lisans eğitimini alarak uzman klinik psikolog unvana ulaşılan bilim dalıdır. Teori ve pratiğin birleştiği kişinin ruh sağlığını incelemekte; insanın duygusal, psikolojik, fizyolojik, sosyal ve davranışsal yönlerine odaklanmaktadır. 

Klinik psikologlar, henüz başlangıç aşamasındaki ruh hastalıklarını önleyebilmek ve ruh sağlığını koruyucu uygulamalardan, erken müdahaleye, basit uyum sağlama problemlerinden, uyumsuzluk problemlerine kadar geniş bir alanda aktif rol oynayabilirler. Kişinin sorunların anlama, tanı koyma ve tedavisinin yürütülmenin yanı sıra kişinin hayata ve sosyal çevreye uyumunun arttırılması ile çok yönlü bir değerlendirmeyi içermektedir. 

Kişilerin değerlendirilmesi süresince klinik gözlem ve görüşmelerin yapılması, klinik ölçek ve bataryaların uygulanması ve yorumlanması sorumluluklarını üstlenen klinik psikologlar bireysel ve grup psikoterapi uygulamalarında vakalara göre şekillenen terapi teknikleri uygulamaktadırlar. 

Kişinin sorunlarının nedenlerini ve sorunların kişide yarattığı etkileri ele alan klinik psikologlar, sıkça psikolog ve psikiyatristler ile görev tanımları açısından karıştırılmaktadır. Öncelikle klinik psikolojinin, sosyal psikoloji, endüstriyel psikoloji, sağlık psikolojisi vb. gibi psikolojinin birçok alt dalından biri olduğunu unutmamakta fayda var. Bu nedenle klinik psikologların, psikolog lisans eğitimleri sonrasında iki yıllık yüksek lisans eğitimleri ile uzmanlaşarak daha spesifik bir çalışma alanı belirlediklerini söylemek mümkündür.

Klinik Psikolog
Güvenevler, 20. Cd. No:48, 33140 Yenişehir/Mersin
(0324) 325 46 46
info@forumyasamhastanesi.com.tr
www.forumyasamhastanesi.com.tr ©
X