Kategoriler

Bayan Platin Check-Up Paketi

 
Muayeneler
* Check Up Muayene (Seçimli)
* Kardiyoloji Muayene
* Kadın Doğum Muayene
* Dahiliye Muayene
* Diyetisyen (Vücut analizi)
 
Laboratuvar Tetkikleri
* Hemogram
* Sedimantasyon
* Crp
* Ürek asit
* Demir
* Demir Bağlama
* Total Protein
* Albumin 
 
Kan şeker düzey testleri
* Açlık kan şekeri (Glukoz)
* GGT 
* HbA1c 
* İnsilün
* İnsülin direnci (HOMO-IR)
 
Böbrek fonksiyon testleri
* Üre
* Kreatinin
* Tam idrar Tetkiki (TİT)
 
 
Karaciğer fonksiyon testleri
* SGOT(AST)
* SGPT(ALT)
* Alkalen Fosfataz (ALP)
* Total Bilirubin, Direkt-İndirekt
 
Vücut vitamin düzey testleri
* Vitamin B12
* Vitamin D
* Folat
 
     Vücut mineral düzey testleri
* Sodyum
* Potasyum
* Klorür
* Kalsiyum
* Fosfor
* Magnezyum
 
Kolesterol testleri
* Kolestrol Total
* HDL- LDL
* Trigliserid
 
Troid fonksiyon- hormon testleri
* TSH
* T3-T4
* Prolaktin
 
Hepatit ve bulaşıcı hastalık testleri
* HbsAg
* Anti-Hbs
* Anti-HCV
* Anti HIV
 
Kanser tarama testleri
* CEA
* CA-125
* CA-15.3
* CA-19.9
* AFP
**
* Pap Smear Testi
 
Kalp fonksiyon testleri
* EKG
* EFOR
* EKO
 
Radyolojik testler
* Akciğer Grafisi
* Tüm Batın Ultrasonu
* Troid Ultrasonu
* Mamografi

 

Resim
Güvenevler, 20. Cd. No:48, 33140 Yenişehir/Mersin
(0324) 325 46 46
info@forumyasamhastanesi.com.tr
www.forumyasamhastanesi.com.tr ©
X